Installeren van de EVVA Airkey app

SMS registratie code

Na een reservering ontvang je als PriOffice lid een sms op het door jou (in het PriPortal) opgegeven mobiele telefoonnummer. Hierin is een link opgenomen naar de AirKey-app voor de aanmelding in een EVVA sluitsysteem.

Wanneer al bent geregistreerd en je wilt toegang tot een andere locatie kun je deze stap overslaan.

Airkey-app al geïnstalleerd?

Dan wordt de aanmelding automatisch via de link uitgevoerd.

Android:
Na het installeren en openen van de AirKey-app wordt de aanmelding automatisch uitgevoerd.

iPhone:
Na het installeren en openen van de AirKey-app moet er een telefoonnummer worden ingevoerd. Voer je telefoonnummer in en bevestig vervolgens met Aanmelden. Je ontvangt opnieuw een sms. Blijf in de AirKey-app en tip de registratiecode met acht tekens in, die boven het toetsenbord verschijnt. Bevestig met Aanmelden om de registratie af te sluiten.

Airkey-app nog niet geïnstalleerd?

Download deze dan eerst via link in de SMS

Heb je een Android smartphone?

Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer worden aanvaard. Vervolgens voer je de net aangemaakte registratiecode in en bevestig je met Aanmelden.

Heb je een Apple smartphone (iOS)?

Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer worden aanvaard. Hierna tik je Registratiecode al ontvangen aan, voer je de net aangemaakte registratiecode in en bevestig met Aanmelden.

Het EVVA slot met de smartphone toevoegen

Via NFC – open de Airkey-app op je smartphone

Open het overzicht van de rechten. Klik op het symbool Met component verbinden. Houd de smartphone bij de het EVVA slot in de uitlevermodus.

Via Bluetooth – Open de Airkey-app op je smartphone

Het slot moet worden geactiveerd door ze met de hand aan te raken, zodat ze worden opgenomen in het overzicht van de Bluetooth-sluitcomponenten die binnen bereik zijn.
– Android: Klik bij de sluitcomponent in de uitlevermodus op de drie punten(1). Kies daarna Verbinden (2).
– iPhone: Wis over de component in de uitlevermodus naar links en kies Verbinden (1)

Er wordt nu verbinding gemaakt met het slot. Zorg ervoor dat je met de smartphone binnen het bereik blijft van de NFC- of Bluetooth-verbinding van het slot.

TIP voor NFC: de sluitcomponent moet in de buurt van de NFC-antenne bij de smartphone worden gehouden.

Je ontvangt nu de details van het betreffende EVVA slot. Klik op Component toevoegen

Voer een omschrijving in voor het slot met eventuele extra informatie (voorbeeld: PriOffice Amsterdam I) en klik dan op Toevoegen. Mochten er meerdere EVVA sloten beschikbaar zijn, kies dan het betreffende EVVA slot.

Via NFC houd je de smartphone opnieuw bij de sluitcomponent in de uitlevermodus om de procedure af te sluiten. Zorg ervoor dat je met de smartphone binnen het bereik blijft van de NFC-verbinding met het EVVA slot.

Via Bluetooth wordt er automatisch verbinding gemaakt met het EVVA slot om de procedure af te sluiten. Mocht de cilinder niet meer blauw knipperen, dan moet deze opnieuw met een aanraking worden gewekt.