UBO-verklaring2023-02-26T01:13:32+01:00

De UBO (Ultimate Beneficial Owner)

PriOffice heeft met het verlenen van vestigingsadressen als poortwachter de verplichting (volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel de Wwft) om de Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO) van onze zakelijke klanten te identificeren. De UBO-verklaring kan eenvoudig digitaal ingevuld worden in het PriPortal.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!

Wat als de UBO niet valt te achterhalen?2020-07-16T15:12:57+02:00

In bepaalde specifieke gevallen kan een persoon of de personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel worden genoteerd als UBO(s) (de ‘Pseudo-UBO’). Bijvoorbeeld als er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO te achterhalen is. Dit geldt ook voor beursgenoteerde ondernemingen. Deze regeling garandeert dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd. Het aanwijzen van het hoger leidinggevend personeel is een uiterste terugvaloptie en kan alleen na uitputting van alle mogelijke middelen om de UBO te achterhalen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, dan wel als er enige twijfel bestaat of de UBO inderdaad de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft.

Voor de toepassing van het begrip moet onder ‘hoger leidinggevend personeel’ het statutair bestuur van de cliënt worden verstaan.

Ik heb meerdere accounts bij PriOffice. Volstaat dan één UBO-verklaring?2020-07-16T15:12:22+02:00

Een UBO-verklaring wordt opgemaakt voor een bedrijf. In geval je meerdere bedrijven hebt, zal er per bedrijf (per vestigingsadres) een UBO-verklaring moeten worden opgesteld.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik geen UBO-verklaring verstrek?2020-07-16T15:11:52+02:00

Wanneer wij de UBO-verklaring niet van jou ontvangen, kunnen we de verplichte controle niet uitvoeren. Dit kan betekenen dat wij geen huurovereenkomst kunnen verstrekken. Natuurlijk doen wij dat liever niet. Daarom is het belangrijk dat je de UBO-verklaring correct invult en zo snel mogelijk upload via het klantenportaal.

Wat doet PriOffice met de door mij ingevulde UBO-verklaring?2020-07-16T15:10:09+02:00

Eigenlijk helemaal niets… Wij moeten deze alleen controleren en bewaren zodat we voldoen aan de wetgeving.
Omdat wij domicilie verlenen, zijn wij verplicht jou dit te vragen. Maar de UBO-verklaring is eigenlijk bedoeld voor financiële instellingen, wat wij dus niet zijn. Echter heeft de overheid deze administratieve last ook bij ons neergelegd waardoor wij verplicht zijn dit aan onze klanten te vragen.

Wat is een UBO?2020-07-16T15:08:49+02:00
  • UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de uiteindelijk belanghebbende.
  • Een UBO is een natuurlijk persoon die tenminste 25% aandelen houdt of zeggenschap in de niet- beursgenoteerde rechtspersoon kan uitoefenen.
  • Of die begunstigde is of bijzondere zeggenschap heeft van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust.
Mijn bedrijf is niet gevestigd in Nederland, moet ik dan wel de UBO-verklaring invullen?2022-09-07T22:19:37+02:00

Buitenlandse rechtspersonen – zoals een Ltd of GmbH – die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben ook geen registratieplicht in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Jouw bedrijf, vereniging of stichting heeft geen UBO maar een bestuurder. Wat moet er dan worden ingevuld?2020-07-16T15:11:42+02:00

Heb je de rechtsvorm BV, CV, NV, VOF of maatschap?
Dan vragen wij jou in de UBO-verklaring één of meer Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO’s) met een belang van 25% in te vullen.

Heb je de rechtsvorm vereniging, stichting of kerkgenootschap?
Dan vragen we jou in de UBO-verklaring de bestuurder(s) in te vullen.

Heb je een eenmanszaak, ben je een natuurlijk persoon of heb je geen UBO met een belang van 25% of meer?
Dan volstaat alleen stap 1 (de bedrijfsgegevens) en de ondertekening van de UBO-verklaring.

Heeft dit iets te maken met het UBO-register van de Kamer van Koophandel?2020-07-16T15:10:38+02:00

Nee, dit staat daar helemaal los van. De UBO verklaring is een document dat alleen door ons wordt gebruikt en niets te maken heeft met het UBO register. Je wordt door het invullen van de UBO-verklaring dus niet opgenomen in het register van de KvK.

Ik heb een eenmanszaak, moet ik dan ook een UBO-verklaring invullen?2021-02-15T23:08:49+01:00

Jazeker. We begrijpen dat bij een eenmanszaak de ondernemer zelf natuurlijk altijd de UBO is. Echter gebeurt het regelmatig dat eenmanszaken doorgroeien naar bijvoorbeeld een BV.

Door de UBO-verklaring in te vullen leggen wij de verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer om ons op de hoogte te stellen wanneer jouw ondernemingsvorm wijzigt. Dit is enerzijds om te voorkomen dat wij een boete krijgen, omdat jouw ondernemingsvorm is veranderd maar onze administratie daarvan niet op de hoogte is. Anderzijds om de administratieve last zo laag mogelijk te houden, omdat we anders periodiek al onze zakelijke klanten opnieuw moeten vragen de UBO verklaring te updaten.

Ga naar de bovenkant