Buitenlandse rechtspersonen – zoals een Ltd of GmbH – die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben ook geen registratieplicht in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.